Month: June 2022

Temel Agile Eğitimi

Temel Agile Eğitimi

Temel Agile Eğitimi ile katılımcılar Agile kavramını, temellerini, değerlerini uygulamalı olarak öğrenecekleri gibi gamification (oyunsallaştırma) teknikleri ile eğlenceli interaktif bir ...

Fasilitasyon Teknikleri

Fasilitasyon Teknikleri

Özellikle uzaktan çalışma ile birlikte gün içinde birçok toplantı yapılmaktadır. Bu toplantıların etkin yönetilmesi günümüzün verimliliğini oldukça fazla etkilemektedir. Bu ...

Bağımlılık Yönetimi

Bağımlılık Yönetimi

Bir kurumdaki Agile takımlarının sayısının artması ile birlikte takımlar arası bağımlılıkları yönetmekte başarlı çıktılar ortaya çıkarmak için önemli olmaktadır. Bu ...

User Story Mapping

User Story Mapping

Agile Manifesto prensiplerinden birisi değerli işin öncelikli olarak müşteriye teslim edilmesine vurgu yapmaktadır. User Story Mapping (Kullanıcı Hikayesi Haritalama) tekniği ile ...

Agile ve Kanban Eğitimi

Agile ve Kanban Eğitimi

Agile ve Kanban Eğitimi ile katılımcılar Agile ve Kanban'ın temellerini, değerlerini, prensiplerini, pratiklerini uygulamalı olarak öğrenecekleri gibi gamification (oyunsallaştırma) teknikleri ...

Agile ve Scrum Eğitimi

Agile ve Scrum Eğitimi

Agile ve Scrum Eğitimi ile katılımcılar Agile ve Scrum'ın temellerini, değerlerini, pratiklerini uygulamalı olarak öğrenecekleri gibi gamification (oyunsallaştırma) teknikleri ile ...